KMV minskar koldioxidutsläppen med 95 procent med klimatsmart investering.

24 juni 2021

KMV ersätter sina gamla oljepannor och investerar i fjärrvärme som ett hållbart alternativ.

Den nya fjärrvärmelösningen minskar vårt koldioxidavtryck med 130 ton per år, säger Mattias Nettelbladt VD på Kungsörs Mekaniska Verkstad (KMV). Investeringen är en del i vårt och XANOs arbete för att minska verksamhetens klimatpåverkan. Vårt fokus är en långsiktigt lönsam tillväxt och att bli en klimatsmart industri genom hela värdekedjan, och då är hållbart företagande en förutsättning. Fjärrvärmesatsningen som är delfinansierad av Naturvårdsverkets investeringsstöd Klimatklivet är ett exempel på detta, fortsätter Mattias.

Genom att byta till fjärrvärme minskar KMV koldioxidutsläppen från verksamhetens uppvärmning med cirka 95 procent. Det motsvarar utsläppen från nästan 700 personbilar per år, sett till genomsnittlig körsträcka, vilket är en hel del. Vår målsättning är sträva mot kontinuerligt minskade utsläpp i vår verksamhet för att bli en ännu mer hållbar leverantör och arbetsgivare, avslutar Mattias Nettelbladt.


Projektet är delfinansierat av Naturvårdsverkets investeringsstöd Klimatklivet. Stödet står för 45% av den totala investeringen. Läs mer om Klimatklivet här.