Från råmaterial till färdig produkt

Att vara en komplett partner innebär i vår bransch att vi, med eller utan samarbetspartners, har kompetens och erfarenhet att ta fram en lösning – produkt eller tjänst – som håller hela vägen till slutkund. 

Genom åren har vi förfinat, förädlat och förbättrat våra metoder och vår maskinella utrustning för att idag kunna producera och behandla mer komplexa detaljer och komponenter. 

Exempel på slutprodukter är maskinrör, kolvar, borrör, rotoraxlar, pumpaxlar, kolvstänger, styrstavar, generatoraxlar, lokaxlar, presscylindrar och propelleraxlar.

LÅNGHÅLSBORRNING

Kunskap i relation till erfarenhet, diameter i förhållande till djup. Vi kan borra från diameter 2mm till diameter 500mm i längder upp till 13 meter. Med hjälp av avancerade system, stort yrkeskunnande och lång erfarenhet kan vi borra i de flesta material.

MEKANISK BEARBETNING

Den stora bredden i vårt erbjudande gör att KMV kan utföra komplicerade, sammansatta arbeten som kräver bearbetning i flera led. I vår CNC-avdelning klarar vi det mesta inom svarvning och fräsning i längder upp till 14 meter. I vår heningsavdelning klarar vi av att hena i längder upp till 8 meter med ytkrav ner till Ra 0,05. I vår riktpress klarar vi att rikta axlar upp till diameter 500mm.

ÖVRIGA TJÄNSTER

Tillsammans med våra samarbetspartners, som de flesta finns geografiskt nära, kan vi erbjuda slipning, värmebehandling, kromning och material.