Vi stödjer Aktiv skolas arbete för en bättre skola

6 augusti 2019

Stiftelsen Aktiv Skola arbetar med socialt entreprenörskap. De brinner för de frågor de driver och vill bidra så

Stiftelsen Aktiv Skola arbetar med socialt entreprenörskap. De brinner för de frågor de driver och vill bidra så mycket de kan för att skapa en bättre skola i Sverige. De har valt att fokusera på områdena droger, grooming, hälsa, miljö och mobbning. Vill man skapa en bättre skola går det inte att bortse från dessa områden som är ofrånkomligt förenade med kunskapsinhämtning och elevernas möjligheter till en positiv utveckling. Tyvärr kommer dessa frågor ofta i skymundan på grund av ekonomiska prioriteringar, och därför har vi valt att kostnadsfritt erbjuda utbildningsmaterial till Sveriges alla skolor. Vi har sakkunniga på varje område och tillsammans med inhyrda experter och representanter från Förtroendegruppen har vi tagit fram tidsenligt, användarvänligt och lättillgängligt material som efterfrågats på skolorna.

Vi stödjer Aktiv skolas arbete för en bättre skola vårterminen 2020
Se vårt certifikat  från Aktiv skola