Långhålsborrning

Vi kan utföra långhålsborrning i dimensinoner mellan 2mm upp till 500mm, i längder upp till 13 meter.