Svarvning

Svarvning upp till YD 500, längd 13 meter.